THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Hố Nai – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [16/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Hố Nai
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Cá khô
2 Tương/Mắm
3 Trái cây