THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Hoá An – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Hoá An
Giá trị :4,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Khẩu trang