THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Hóa An – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [18/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Hóa An
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Trái cây
3 Trứng