THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Hoà Bình – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [02/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Hoà Bình
Giá trị :33,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :300 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả