THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Long Bình, Quang Vinh, Tân Mai – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Long Bình, Quang Vinh, Tân Mai


# Nguồn lực
1 Quà
2 Gạo
3 Tương/Mắm
4 Cá khô
5 Trứng
6 Trứng cút
7 Rau, củ, quả
8 Tương ớt