THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Long Bình Tân – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [20/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Long Bình Tân
Số lượng nhận :400 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả