THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Phước Tân, Tân Biên, Trảng Dài, Hoà Bình – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phước Tân, Tân Biên, Trảng Dài, Hoà Bình
Số lượng nhận :1476 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền
2 Rau, củ, quả