THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Phước Tân – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phước Tân


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Mỳ ăn liền