THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

phường Phước Tân – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : phường Phước Tân
Giá trị :14,700,000 VNĐ
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả