THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Tam Hiệp, Bình Đa, Long Bình, Quang Vinh, Trảng Dài – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tam Hiệp, Bình Đa, Long Bình, Quang Vinh, Trảng Dài
Số lượng nhận :1000 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả
3 Trái cây