THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

phường Tam Phước – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : phường Tam Phước
Giá trị :31 VNĐ
Số lượng nhận :200 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả