THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Tân Biên – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [16/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Tân Biên
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Tương/Mắm
2 Cá khô