THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Tân Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [24/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Tân Hòa
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo