THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Trảng Dài – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Trảng Dài
Số lượng nhận :80 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả