THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Trảng Dài – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [15/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Trảng Dài
Giá trị :30,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực