THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Trung Dũng – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [14/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Trung Dũng
Số lượng nhận :20 hộ


# Nguồn lực