THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Trung Dũng – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [21/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :30 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Cá khô
3 Tương/Mắm
4 Thanh long