THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Quầy thực phẩm miễn phí đợt 2 (tại Long Bình, Quang Vinh, Tân Mai) – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [20/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :2000 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Tương/Mắm
3 Khô
4 Trứng
5 Trứng cút
6 Rau, củ, quả