THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Quầy thực phẩm miễn phí đợt 3 (tại Phước Tân, Tân Biên, Trảng Dài, Hòa Bình) – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [21/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :1476 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền
2 Rau, củ, quả
3 Trái cây