THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Thiếu nhi các phường Quyết Thắng, Long Bình, Trảng Dài, TP Biên Hoà – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [01/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :2400 hộ


# Nguồn lực
1 Sữa