THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Tiếp sức tuyến đầu – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [27/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :80 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, gạo, mì
2 Nước ngọt
3 Nước suối
4 Nước tăng lực
5 Đồ phẫu thuật
6 Bột giặt