THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Trương Mẫm Non ACP Long Thành – Huyện Long Thành


Ngày nhận : [15/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Huyện Long Thành
Giá trị :15,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Trái cây