THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

UBMT Hoá An – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Hóa An
Số lượng nhận :250 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả
3 Sữa
4 Nước suối