THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

UBND phường Tân Hạnh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Hạnh
Số lượng nhận :200 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả