THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Trảng Dài, Hoá An, Long Bình, An Bình – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Trảng Dài, Hoá An, Long Bình, An Bình
Số lượng nhận :1000 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả