THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

PhườngHiệp Hoà – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Hiệp Hoà
Số lượng nhận :30 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo