THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Xã Bắc Sơn – Huyện Trảng Bom


Ngày nhận : [25/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Huyện Trảng Bom
Xã, phường : Xã Bắc Sơn
Số lượng nhận :400 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả