THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Xã Bắc Sơn, Trảng Bom + Huyện đoàn Trảng Bom – Huyện Trảng Bom


Ngày nhận : [23/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Trảng Bom
Số lượng nhận :2000 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Trái cây