THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Xã Bình Lợi – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Xã, phường : xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu
Giá trị :50,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :200 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Thịt