THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [06/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Giá trị :60 VNĐ
Số lượng nhận :120 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Quà