THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Xã Tân Bình – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Xã Tân Bình
Giá trị :62,500,000 VNĐ
Số lượng nhận :500 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Thịt