THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Ban Phong trào Tỉnh đoàn – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Thuốc hạ sốt 50 vỉ
2 Tai giả 3,000 Bộ