THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty May ĐN, CTY Khắc Đạt – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Khẩu trang 450 Hộp