THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty Nestle – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Sữa 888 Thùng
2 Cafe 100 Thùng
3 Ăn dặm 65 Thùng