THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty TNHH Great Kingdom KCN Giang Điền – Huyện Trảng Bom – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị