THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm NTK – Tỉnh DONG-NAI




# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Khẩu trang 12,500 Cái
2 Nước sát khuẩn 680 Lít