THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 2,000 Kg