THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty TNHH Thành Long – Tỉnh LANG-SON
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Bánh quy 1,300 Thùng