THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Đại Đức thích An Thuận – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Khẩu trang 100 Hộp
2 Sữa 8 Thùng
3 Cơm, bánh mỳ 140 Phần