THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Gia đình bà Lê Thị Tiểu Nhi – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 650 Kg