THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Lê Thanh Hiếu – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Nước mát 200 Chai
2 Trái cây 1,200 Kg