THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Ngân hàng chính sách xã hội chí nhánh các tỉnh, TP Hà Nội, Đồng Nai, Nam Định, Sơn La, Quảng Ninh, Lai Châu, Hà Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang chuyến tiền ủng hộ các khu vực cách ly tại TP Biên Hoà Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 250,000,000 VNĐ