THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Nhà máy Bánh kẹo BIBICA – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Bánh 500 Thùng