THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Nhóm Báo Đồng Nai Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 9,200,000 VNĐ