THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Thất phủ Cổ Miếu – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 2,000 Kg