THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Thiền viện Trúc Lâm – Long Thành – Huyện Long Thành – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 2,265 Kg
2 Rau, củ, quả 3,018 Kg