THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Thiền viện Trúc Lâm – Thành Phố Long Khánh – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Rau, củ, quả 1,500 Kg