THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh BA-RIA-VUNG-TAU
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Chuối 2,000 Kg