THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Tỉnh BA-RIA-VUNG-TAU
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Bánh tét 3,000 Đòn
2 Trứng 10,000 Cái
3 Cá khô 500 Kg
4 Nhãn 1,000 Kg