THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh HA-TINH
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tép khô 20 Phần
2 Gạo 3,885 Kg
3 Đậu phộng 400 Kg
4 Bí đỏ 440 Kg
5 Chanh 20 Kg